Hangi kongreyi aramıştınız?

Aradığınız kongrenin hangi tarihler arasında, nerede düzenlendiğini ve kongre hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz!

XIII. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu

“İklime Uygun Mekanik Tesisat Sistem Çözümleri” başlığını taşıyan TTMD XIII. Uluslararası Yapıda Tesisat Sempozyumu 12-14 Nisan 2018 tarihleri arasında İstanbul Wyndham Levent Oteli’nde gerçekleştirilecektir.

Söz konusu sempozyumun amacı mekanik tesisat sektörüne ilişkin kavram ve ürünlere bu kez bileşen bazında salt akademik kaygılarla değil; iklime uygun sistem tasarımı ve uygulaması perspektifiyle bakmaktır. Kanımızca böyle bir bakış açısı, coğrafi ve iklimsel şartların tasarlanan sistem verimi üzerindeki etkisinin dikkate alındığı akılcı sistemlerin yaygınlaşması için bir gerekliliktir.

Bu amaç doğrultusunda, sempozyumun ana eksenini söz konusu gerekliliği en iyi aktaracağı düşünülen davetli konuşmacıların oluşturması uygun bulundu. Gerek sektörde çalışan mühendis ve mimarların, gerekse konu ile ilgili profesyonel gelecek planları oluşturan üniversite ve meslek yüksek okulu öğrencilerinin

kolektif dinleyici olacakları bu kurgudan çok fayda sağlayacaklarına eminiz. Bu amaçla sizleri TTMD tarafın dan düzenlenen bu sempozyuma davet ediyoruz.Sempozyumu DüzenleyenTürk Tesisat Mühendisleri Derneği
Web Site: www.ttmd.org.tr

 

Sempozyumu SekreteryasıMecidiye Mah. Dereboyu Cad. Refik Fenmen Sok. No:2 D:6 Ortaköy Beşiktaş İstanbul

Tel: +90 212 258 48 48 (pbx)
Faks: +90 212 258 48 50
E-Mail: ttmd@eventuum.net

 

  • Web Adresi: ttmd.org.tr/2018sempozyum