Hangi kongreyi aramıştınız?

Aradığınız kongrenin hangi tarihler arasında, nerede düzenlendiğini ve kongre hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz!

PROF. DR. HIFZI ÖZCAN 7. ULUSLARARASI CEREBRAL PALSY ve GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR KONGRESİ

ANA KONULAR • Riskli Bebekler ve Erken Müdahale • Genetik ve Erken Tanı • Cerrahi Tedaviler • CP’de Botulinum Toksin • Spastisite ile Başa Çıkma Yöntemleri • CP'li Bireylerin Rehabilitasyonunda Modern Yaklaşımlar • Beynin Yeniden Organizasyonu • Postural Kontrol • Özel Eğitim • CP’li Çocuğun Okul Öncesi Dönemi • Okul Çağında Kaynaştırma • Ergenlik Dönemde Sosyal Beceriler • CP’de El Fonksiyonlarının Gelişimi • CP’de İş ve Uğraşı Terapisi • CP’li Çocuklarda Konuşma Terapisi ve Beslenme • CP’de İletişim • CP’de Uyku Problemleri • CP'de Alternatif Yaklaşımlar • Engellinin Cinsel Yaşamı

  • Web Adresi: cerebalpalsy2018.org